Slideshow Image 1

Gemau plant ac anifeiliaid fferm mewn lleoliad arbennig.

Oriau o hwyl i’r teulu

Mae parc fferm y plant wedi ei leoli ar arfordir gogoneddus bae Ceredigion yn nghanol parc cenedlaethol Eryri.

Dewch i weld eich hoff anifeiliaid ar y fferm!

Beth am gyfarfod Floss yr asyn , moch, cwningod, lloea, hwyaid, ieir, geifr bychan a llawer mwy o adar ac anifeiliaid.

Mae’r anifeiliaid wedi eu lleoli oddi fewn i adeiladau’r fferm felly does dim rhaid poeni am y glaw!

Darganfyddwch ni ar y map


Digon i wneud

Bwydo

Yn y gwanwyn, ac am gyfnod ar ddechrau’r haf, beth am fwydo’r wyn neu’r lloau gyda photel? Mae bwyd ar gyfer y geifr, lloau, wyn a’r ieir ar gael yn y siop ar hyd y tymor i chi fwydo’r anifeiliaid gyda llaw.

Ysgolion & Grwpiau

Mae’r fferm yn leoliad perffaith ar gyfer ymweliadau Ysgolion Meithrin a Chynradd. Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth ac am gostyngiadau grwpiau.

Difyrrwch am ddiwrnod!

 • Tractorau bychan
 • Twb tywod enfawr dan dô
 • Gynnau saethu aer
 • Golff giamocs
 • Caffi a byrddau pic nic
 • Llwybr natur
 • Siop grefftau

Maes gwersylla

Ar tir y fferm mae maes gwersylla teulu ar gyfer pebyll, carafanau neu cerbydau modur. Mae cyfleusterau yn cynnwys toliedau, dwr a chawodydd cynnes.


Newydd Gyrraedd

Gafr bach!
5 gafr bach. (Mai/Mehefin 2015)
Hwyaid a ieir gini!
(Mehefin 2015)

Ymwelwyr hapus

A lovely location. Everything was very clean and tidy and the children thoroughly enjoyed the games as well as the farm animals.

Sian Williams, Anglesey.

We spent the whole day at the farm and thought it was great value for money. the kids loved the little goats.

Mark Thomas, Liverpool.

Sut i gyrraedd y fferm

Mae’r fferm wedi ei leoli ar safle Chwarel Hen Llanfair, 1 milltir i’r de o Harlech.

Amseroedd agor

Rydym ar agor yn ddyddiol o 10 y.b tan 5 y.h o’r Pasg tan diwedd mis Medi. Rydym hefyd ar agor Hanner Tymor 24ain-31ain o fis Hydref.

Côst mynediad

 • Oedolion: £5.90
 • Plant: £6.00
 • Pensiynwyr: £5.25
 • Teulu (2+2): £23.00
 • Teulu (2+3): £27.80

Talwch unwaith a dewch am ymweliad ychwanegol yn rhad ac am ddim. Gofynnwch am eich tocyn yn y dderbynfa.

Mae’r fferm ar Flickr

Dilynnwch ni ar Flickr

Facebook